Uspješno završen Projekt “RADIM”

Projekt “RADIM“ trajao je kratko, 8 mjeseci, no nije bio mali. Za ukupno 59 krajnjih korisnika (osobama u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnim osobama) naše djelatnice pružale su poslove:

• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

• pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

• pomoć u socijalnoj integraciji,

• pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),

• podrška kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi.

Podijeljeno je više od 300 paketa potrepština koje su projektom osigurane za krajnje korisnike.

Zaposlenice su bile žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a-, a prednost pri zapošljavanju imale su žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina.

Zaposlene  su na poslove pružanja pomoći starijim i nemoćnim osobama, s ciljem povećanja konkurentnosti pripadnica ciljne skupine na tržištu rada i olakšanja pristupa tržištu rada

Opći cilj projekta bio je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika, što možemo definitivno reći da smo postigli.

O projektu:

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ nositelj je projekta “RADIM“  Kodni broj: UP.02.1.1.16.0333.

Projekt je odobren putem poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“  Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta: 8 mjeseci (14.12.2022. – 14.08.2023.)

Projekt Udruga „PREVENCIJA“  provodi u partnerstvu s: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i Udrugom Centar Link 2 EU.

Ukupna vrijednost projekta je 444.960,00 kuna (59.056,34 EURA), a udio sufinanciranja iz sredstava Europske unije, Socijalnog fonda je 100% (444.960,00 kuna / 59.056,34 EURA).

Sadržaj ove objave je isključivo odgovornost Udruge za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, i ne odražava nužno stav Europske unije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr

admin