Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku

Projekt provodi Udruženje “Djeca prva”, u partnerstvu s Udrugom “PREVENCIJA” i Poliklinkom “Zlatni cekin”, na području Brodsko-posavske županije. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. .

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju sposobnosti organizacija civilnog društva (OCD) za umrežavanjem u pružanju socijalnih usluga ranjivim društvenim skupinama na području Brodsko-posavske županije.
Provedbom projekta bit će:

– unaprijeđeni kapaciteti OCD-a na području Brodsko-posavske županije za pružanje socijalnih usluga u skladu sa standardima kvalitete;

– ojačani suradnja i partnerstvo OCD-a i drugih pružatelja socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima na području Brodsko-posavske županije

Ciljana skupina su djelatnici organizacija civilnog društva aktivnih u pružanju socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima u riziku, djelatnici ustanove socijalne skrbi i volonteri.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Povećanje kapaciteta OCD-a :

– edukacija iz vođenja i upravljanja organizacijom, uvođenja i primjene standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga, pristupa usmjerenog na snage obitelji, upravljanja volonterskim radom

– podrška pri uvođenju i primjeni standarda kvalitete

– podrška pri razvijanju volonterskih programa

Povećanje kvalitete partnerstva OCD-a i socijalnih ustanova :

– edukacija iz područja razvijanja partnerske suradnje OCD-a i ustanova socijalne skrbi u pružanju socijalnih usluga

– podrška u razvijanju novih partnerstava OCD-a i ustanova socijalne skrbi te izradi protokola o suradnji

Uspostavljanje modela suradnje :

– podrška u razvijanju novih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji u riziku

– podrška u iniciranju Koordinacije za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih u Brodsko-posavskoj županiji