Centar za podršku mladima

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija” 30. je lipnja započela s provedbom projekta “Centar za podršku mladima” u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3”.

 

Partner u navedenom projektu je Udruga za promicanje kvalitete života i održanja mentalnog zdravlja “Pozitiva”, a suradnik na projektu je Grad Nova Gradiška.

 

Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi 749.880,00 kn – financira ga Europski socijalni fond (ESF) i državni proračun Republike Hrvatske.

 

Cilj projekta je razviti socijalne usluge u zajednici za mlade s poremećajem u ponašanju kako bi se omogućio njihov samostalan život i poboljšala mogućnost njihovog zapošljavanja. Projektom planiramo urediti prostor Centra za podršku mladima u kojemu bi se provodio poludnevni boravak za mlade s poremećajem u ponašanju u vidu radionica i savjetovanja sa svrhom stjecanja znanja, vještina i kompetencija za samostalan život i tržište rada. Istovremeno, radit će se i na podizanju svijesti o važnosti unapređenja socijalnih usluga u zajednici kroz izgradnju povezanosti civilnog i javnog sektora.

 

Glavne aktivnosti projekta:

 • Uređenja Centra za podršku mladima
  • Kako bi se sve ostale aktivnosti projekta mogle kvalitetno provoditi u vidu poludnevnog boravka za mlade s poremećajem u ponašanju, potrebno je urediti prostor Centra za podršku mladima koji se nalazi u prostorijama prijavitelja. Projektom je planirano adaptirati i opremiti dvije prostorije – jednu za održavanje radionica namijenjenu većem broj korisnika dok bi se druga prostorija prenamijenila u čajnu kuhinju, čime bi se povećala kvaliteta usluge korisnicima.

 

 • Grupni rad s mladima s poremećajem u ponašanju
  • Grupni će se rad odvijati kroz 6 radionica – kreativna, web, komunikacijska, glazbena, etička i ekološka. Kroz navedene će radionice 30 korisnika stjecati razne vještine. Putem radionicu u cilju je usmjeriti korisnika za usvajanje zdravih načina života te kvalitetne provedbe slobodnog vremena. Pozitivna afirmacija kroz rad u grupi i osjećaj pripadnosti poboljšavaju korisnikovu samoprocjenu njegovog socijalnog funkcioniranja i potiču razvoj empatije, asertivnosti i socijalne integracije. Isto tako, projektom je predviđen posjet Institutu Plavi svijet na Lošinju u sklopu ekološke radionice. Ovim će se posjetom podići svijest mladih o problemima vezanim uz istraživanje i zaštitu prirode morskog okoliša te doprinijeti razvoju etike, morala, humanosti vezanih uz ponašanje čovjeka prema prirodi i okolišu.

 

 • Individualno savjetovanje
  • Individualni rad provodit će se sa svrhom pružanja pomoći i podrške te savjetovanja korisnicima u otklanjanju rizika za razvoj poremećaja u ponašanju, kao i otklanjanja već postojećih poremećaja u ponašanju. Savjetovanje za mlade s poremećajima u ponašanju održavat će stručnjaci – socijalni pedagog i psiholog.

 

 • Klub mladih inicijatora
  • Korisnicima će se unutar ove aktivnosti pružiti prilika da sudjeluju u radu Kluba mladih inicijatora. Uz pomoć voditelja (mlade osobe) i mladih volontera, korisnici će sami osmišljati sadržaje koje će provoditi po vlastitom izboru. Aktivnim sudjelovanjem u Klubu mladih inicijatora, mladi stječu nova znanja i razvijaju vještine te zajednički rade na organiziranju događaja od njihova interesa i na taj način unapređuju svoje psihosocijalne vještine. Osim toga, potiče se poduzetnost, kreativnost i kulturno stvaralaštvo mladih te ih se ohrabruje da koriste svoje potencijale čime se potiče njihova profesionalizacija i moguće zapošljavanje u području medija i kulturne industrije.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Uređen Centar za podršku mladima
 • 30 mladih s poremećajem u ponašanju steklo znanja, vještine i kompetencije za samostalni rad i tržište rada
 • razvijena mreža usluga za mlade s poremećajem u ponašanju u lokalnoj zajednici

Untitled-1 Strukturni i investicijski fondovi ESF mspm Pozitiva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge “PREVENCIJA”.

www.strukturnifondovi.hr