Projekt „RADIM“ – zaposlene osobe

Udruzi za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ potpisala je ugovor za projekt “RADIM“  Kodni broj: UP.02.1.1.16.0333, putem poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“  Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Predsjednik Udruge Petar Herljević je potpisao ugovore o zapošljavanju 9 žena, pripadnica ciljane skupine, koje počinju s radom 01. veljače 2023. godine i brinut će se o najmanje 54 starije i nemoćne osobe. Novim djelatnicama želimo uspješan rad!

Ciljna skupina projekta su žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem s područja grada Nova Gradiška i općina Cernik, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška, prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, Prednost pri zapošljavanju imat će žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama, povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada, a krajnji korisnici su sobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe.

Trajanje projekta je 8 mjeseci (15.12.2022. – 15.07.2023.), a projekt se provodi u partnerstvu s: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Nova Gradiška i Udrugom Centar Link 2 EU.

Opći cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se povećava kvaliteta života i vaninstitucionalna skrb za 54 starijih i nemoćnih osoba, koje su krajnji korisnici ovog projekta, a pripadnicama ranjivih skupina olakšava se pristup tržištu rada te povećava socijalna uključenost i kvaliteta života krajnjih korisnika.

Sadržaj ne odražava nužno stav Europske unije i isključiva je odgovornost Udruge „PREVENCIJA“.

admin