Natječaj za zapošljavanje

Radno mjesto: RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Mjesto rada: Nova Gradiška, Cernik, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška

Broj traženih radnika: 9

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 10.01.2023.

Natječaj vrijedi do:  18.01.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

U sklopu projekta „RADIM“ UP.02.1.1.16.333 Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „Prevencija“ objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu financiranom iz prijavnog programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III”, broj poziva U.P.02.1.1.16

Radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme – na 6 mjeseci, uz probni rok u trajanju od mjesec dana,  novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati dnevno/40 sati tjedno)

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: nije uvjet

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta.

Zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem s područja grada Nova Gradiška i općina Cernik, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška, prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a.

Uvjeti:

 1. Punoljetnost
 2. Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 3. Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

 • Žene od 50 godina i više
 • osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice
 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice
 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • zamolba za posao
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o najviše završenoj školi
 • potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (s datumom izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)

U zamolbi je obavezno potrebno navesti ispravan broj telefona i/li mail na koji se kandidatkinja može kontaktirati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor. Ukoliko se kandidatkinja ne odazove na razgovor u predviđeno vrijeme, smatra se da je odustala od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidatkinja suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Prijava na Natječaj se dostavlja poštom na adresu udruge Prevencija, s obveznom naznakom na omotnici „Za natječaj  za projekt RADIM“.

Adresa za slanje prijave: Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija”, Vladimira Nazora 8, Nova Gradiška.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte:  udruga.prevencija@gmail.com

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem na telefon ili mail naveden u prijavi kandidatkinje. O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija”

Kontakt: udruga.prevencija@gmail.com

Pisana zamolba: Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija”, Vladimira Nazora 8, Nova Gradiška

admin