JAVNI POZIV – KRAJNJI KORISNICI

U sklopu projekta „RADIM“ UP.02.1.1.16.333 Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „Prevencija“ iz Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani krajnji korisnici za primanje usluge pomoći u kući i to:

  • Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina života i više) i
  • Nemoćne osobe (mlađe od 65 godina)

da se prijave na javni poziv.

Korisnik može u sklopu projekta „RADIM“ dobiti pomoć vezanu uz sljedeće poslove:

•           pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

•           pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

•           pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

•           pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

•           pomoć u socijalnoj integraciji,

•           pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),

•           podrška kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta.

Za prijavu je potrebno priložiti:

  • Za sve osobe – presliku osobne iskaznice, a
  • Za nemoćne osobe (mlađe od 65 godina) – dodatno je potrebno priložiti dokaze kojima potvrđuju da pripadaju u skupinu nemoćnih osoba (službeni dokument, npr. nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)

Prijave se zaprimaju od 02.01.2023. do 27.01.2023. na mail: udruga.prevencija@gmail.com ili poštom na adresu udruge (Vladimira Nazora 8, Nova Gradiška)

Nije prihvatljivo sudjelovanje osoba koji primaju istovjetne usluge iz drugog projekta Programa Zaželi, kao niti onih koji primanju usluge osobne asistencije iz drugih javnih izvora.

Prijavom korisnika se smatra se da je korisnik suglasan s korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog poziva.

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih potpisala je ugovor za projekt “RADIM“  Kodni broj: UP.02.1.1.16.0333, 14.12.2022.godine.

Projekt je odobren putem poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“  Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta: 8 mjeseci (14.12.2022. – 15.07.2023.)

Projekt Udruga „PREVENCIJA“  provodi u partnerstvu s: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i Udrugom Centar Link 2 EU.

Ukupna vrijednost projekta je 444.960,00 kuna (59.056,34 EURA) , a udio sufinanciranja iz sredstava Europske unije, Socijalnog fonda je 100% (444.960,00 kuna /59.056,34 EURA).

admin