„Danas osnaženi – sutra uključeni“: Priručnik s iskustvima u provedbi projekta

111

 

Udruga PREVENCIJA kao jedan od projektnih partnera sudjelovala na projektu „Danas osnaženi – sutra uključeni“, koji nastao je na temelju dugogodišnjeg rada s obiteljima izloženim siromaštvu, socijalnoj isključenosti i različitim oblicima materijalne deprivacije gdje je dugotrajna nezaposlenost njenih članova više pravilo nego iznimka.

Ponukani tom činjenicom, nositelji su s partnerima osmislili projekt kojim smo željeli osnažiti dugotrajno nezaposlene osobe za aktivniji pristup tržištu rada kroz povećanje njihovih stručnih znanja, jačanje socijalnih vještina i stjecanje kompetencija koje pridonose većoj zapošljivosti.

“Danas osnaženi – sutra uključeni“ (UP.02.1.1.06.0101), sufinanciran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. Provodio se u partnerstvu „Djece prve“, udruge „Prevencija“ i „DKolektiva“, na području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije te Grada Zagreba. Trajao je od 11.3.2020. do 11.5.2022. godine, s time da je na samom početku provedbe, obustavljen na dva mjeseca obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2.

Epidemija je tijekom cijele provedbe uvelike utjecala na način provedbe projektnih aktivnosti te često otežavala ili čak onemogućavala rad pa se tako „uživo“ izmjenjivalo s „online“, grupe su postale puno manje od onih na koje smo navikli, a volonterski program u radnom okruženju koje je često bilo „od kuće“ – neizvediv.

Usprkos uvjetima koji su otežavali provedbu ostvarili smo planiranu svrhu i ciljeve projekta te uključili 57 dugotrajno nezaposlenih osoba u različite aktivnosti projekta, od kojih: 17 u verificirane programe obrazovanja odraslih, 11 u višemjesečno socijalno mentorstvo, 52 u program za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina te 9 u volonterske aktivnosti. Proveli smo i edukaciju za 35 stručnjaka sustava socijalne skrbi i organizacija civilnoga društva.

Na kraju projekta, svoja iskustva u provedbi aktivnosti, zaključke i preporuke pretočili smo u priručnik, upotpunjujući ga detaljno opisanim programom za jačanje mekih i transverzalnih vještina te prikazom provedbe socijalnog mentorstva, vjerujući da će koristiti stručnjacima koji rade u ovom području.

Danas_osnazeni_sutra_ukljuceni_prirucnik_1-1

 

admin