Projekt NE NASILJE = NENASILJE

Udruzi za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“

po Pozivu

Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

 za prijavu projekata usmjerenih mladima

odobrena su financijska sredstva za provedbu projekta

NE NASILJE = NENASILJE

Partner u provedbi je OŠ Okučani

Trajanje projekta: 12 mjeseci.

Korisnici: mladi, starosti od 15- 30 godina.

Mjesto provedbe:  Okučani.

Sve aktivnosti za korisnike su besplatne!

admin