Projekt „RADIM“

Projekt „RADIM“

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ potpisala je ugovor za projekt “RADIM“  Kodni broj: UP.02.1.1.16.0333, 15.12.2022.godine.

Projekt je odobren putem poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“  Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta: 8 mjeseci (15.12.2022. – 15.07.2023.)

Projekt Udruga „PREVENCIJA“  provodi u partnerstvu s: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i Udrugom Centar Link 2 EU.

Ukupna vrijednost projekta je 444.960,00 kuna (59.056,34 EURA), a udio sufinanciranja iz sredstava Europske unije, Socijalnog fonda je 100% (444.960,00 kuna / 59.056,34 EURA).

Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Okučani, Cernik, Dragalić i Stara Gradiška

Ciljna skupina projekta: Projekt je usmjeren zapošljavanju 9 žena s najviše srednjoškolskim obrazovanjem s područja grada Nova Gradiška i općina Cernik, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška, prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, Prednost pri zapošljavanju imat će žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama, povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Krajnji korisnici: Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe

Opći cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom se povećava kvaliteta života i vaninstitucionalna skrb za 54 starijih i nemoćnih osoba, koje su krajnji korisnici ovog projekta, a pripadnicama ranjivih skupina olakšava se pristup tržištu rada te povećava socijalna uključenost i kvaliteta života krajnjih korisnika.

Za prijave na sudjelovanje u projektu te sve ostale informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail adresu udruga.prevencija@gmail.com.

Sadržaj ne odražava nužno stav Europske unije i isključiva je odgovornost Udruge „PREVENCIJA“.

admin