Centar za razvoj djece i mladih – Logoterapija

logo czrdim finalelement2_A4-flatten

 

U sklopu provedbe Projekta Centar za razvoj djece i mladih logoped provodi logopedsku rehabilitaciju s djecom od rane vrtićke dobi kao i s djecom predškolske i školske dobi. Evo što o tome kaže voditeljica mag. logoterapije Zdenka Španić – Kekez:

Logoterapija se provodi ovisno o teškoći i oštećenju koje dijete ima. Dakle, provodimo artikulacijske vježbe s djecom s dislalijom. Kod nerazvijenog i zakašnjelog govornog razvoja provodi se rana intervencija i poticanje govorno-jezičnog razvoja. Rad na razvoju fonematskog sluha jako je važan kao i razvoj predčitačkih vještina i vještina za pisanje te se kod djece predškolskog uzrasta provode vježbe glasovne analize i sinteze te grafomotorne vježbe. Djeca školskog uzrasta često imaju teškoće čitanja i pisanja, kao i računanja pa logoterapijom te teškoće nastojimo prevladati.

 

Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Projekt se provodi u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce, Udruga za rad s mladima “BREZA”, Dječji vrtić Radost i “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju.

Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I.

Sadržaj ove objave je isključivo odgovornost Udruge za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, i ne odražava nužno stav Europske unije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr

admin