Senzorna integracija – za roditelje najmlađih

Untitled-1misnistarstvo  Logo_-_Nova_gradiška  vrtić logo  grb grada

Senzorna integracija je vrlo važna zato smo vam pripremili ovo kratko i zanimljivo izlaganje u obliku prezentacije .

Senzorne potrebe nisu iste svaki dan, one se mijenjaju, zato treba biti prilagodljiv djetetovim potrebama i pružati mu ono što treba, ono će nam pokazati svojim reakcijama što vole ili ne te što im smeta .

Senzorna integracija, Melita Dragić prof. defektolog – logoped, senzorni pedagog

SENZORNA INTEGRACIJA Melita Dragić

Ovaj projekt ,, Dječji centar za razvoj i podršku ” financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, nositelj projekta je Udruga za prevenciju socijalnopatološkog poremećaja ,,Prevencija ” u partnerstvu s Udrugom za autizam Sunce, dječjim vrtićem Nova Gradiška i gradom Nova Gradiška.

admin