Završena edukacija za primjenu neurofeedback tretmana

logo czrdim finalelement2_A4-flatten

 

U sklopu projekta “Centar za razvoj djece i mladih” nabavili smo vrijednu opremu za provedbu neurofeedback tretmana u iznosu od 85.183,00 kn. Također,  tijekom studenoga 2020. godine, provedena je i edukacija stručnjaka u svrhu stjecanja certifikata za primjenu neurofeedback tretmana za naše korisnike.  Time smo razinu i kvalitetu socijalnih usluga koje pružamo korisnicima podigli na doista visoku razinu.

Neurofeedback je novija metoda kojom  možemo utjecati na frekvenciju moždanih valova.  Radi se o računalno potpomognutoj metodi treninga u kojoj se frekvencija moždanih valova klijentu učini vidljivom.  Mozgu se pokazuje njegova vlastita aktivnost u sadašnjem trenutku na perceptivno prepoznatljiv način – preko monitora i zvučnika čime mu se omogućuje da uđe u proces učenja samoregulacije.

Mozak povratnu informaciju o vlastitom funkcioniranju dobiva kroz animaciju ili video igru.

Tijekom treninga, klijent o svojem doživljaju komunicira sa svojim terapeutom.

Neurofeedback može pomoći kod različitih razvojnih problema uključujući enureze, noćne more, poremećaje pažnje i ostale oblike razvojnih poteškoća. Također, može pomoći adolescentima koji se bore s anksioznošću i depresijom ili uporabom droge i alkohola. Za odrasle, neurofeedback može ublažiti simptome fizičkih i emocionalnih problema kao što su nesanice, migrene ili PTSP. Neurofeedback u zreloj dobi može pomoći bilo kome tko želi održati dobru funkciju mozga sa starenjem. Ljudi koji žele vrhunsku izvedbu također koriste neurofeedback trening kako bi poboljšali svoje sposobnosti u sportu, poslu ili umjetnosti.

 

 

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ provodi projekt “Centar za razvoj djece i mladih”.

Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Dvogodišnji projekt provode u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška), Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju.

Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I.

Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Novska, Osijek i Požega.

Projektom se osigurava pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove roditelje. Osiguravanjem pristupačnosti, edukacijom stručnjaka i nabavom sustava za pružanje inovativnih oblika psihosocijalne podrške osigurat ćemo pružanje kvalitetnih socijalnih usluga sukladno potrebama korisnika u lokalnoj zajednici. Istovremeno, sudjelovanjem partnera u projektu, potičemo i širenje mreža socijalnih usluga u zajednicama u kojima iste nisu razvijene.

Korisnici projekta: djeca i mladi te njihovi članovi obitelji.

 

Sve aktivnosti projekta su besplatne za korisnike te ih pozivamo da se prijave za sudjelovanje u projektu na telefon 035 495 690, mobitel 0997832568 ili e mail adresu  centarzarazvoj.prevencija@gmail.com.

Sadržaj ove objave je isključivo odgovornost Udruge za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, i ne odražava nužno stav Europske unije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

foto nf

admin