Danas osnaženi – sutra uključeni

U partnerstvu s Udruženjem Djeca prva i Volonterskim centrom Osijek, Udruga “PREVENCIJA” provodi projekt  u sklopu kojega djelujemo na poboljšanje mogućnosti zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, mladih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladih osoba nakon izlaska iz alternativne skrbi te korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, kao i jačanju kapaciteta stručnjaka koji svakodnevno rade s navedenim ciljnim skupinama.

 

Print

 

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

Posrednička tijela:
• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Posredničko tijelo razine 1
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije – Posredničko tijelo razine 2

Ciljne skupine:
• dugotrajno nezaposlene osobe
• mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi
• mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi
• korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
• stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina.

Aktivnosti:
• verificirani programi obrazovanja
• edukativne radionice za jačanje mekih i transverzalnih vještina
• volonterske aktivnosti
• socijalno mentorstvo
• edukacija za stručnjake

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“, Zagreb

Partneri na projektu:
• Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija”, Nova Gradiška
• Volonterski centar Osijek

Razdoblje provedbe projekta:
11.03.2020.-11.05.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 859.460,59 kuna

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

admin