,,Dječji Centar za razvoj i podršku” – za roditelje, vrtić

Untitled-1misnistarstvo  vrtić logo   Logo_-_Nova_gradiška grb grada

U sklopu našeg trogodišnjeg projekta ”Dječji centar za razvoj i podršku“ koji je na kraju,  financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a nositelj program je Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ , a provodi se u partnerstvu s Udrugom za autizam Sunce Nova Gradiška, Dječjim vrtićem Nova Gradiška i Gradom Nova Gradiška postavili smo prezentaciju.

Prezentaciju  ,, Karakteristike učenika s ADHD-om ”  napravila je Aleksandra Grubač diplomirani defektolog – socijalni pedagog.

ADHD

admin