Poziv udomiteljima za sudjelovanje u radionicama

U sklopu programa “Podrška udomiteljima za uspjeh djeteta” organizirane su sljedeće radionice:

  1. Glazbena radionica
  2. Podrška u učenju
  3. Senzorni kabinet
  4. Logopedija
  5. Savjetovanje

Pozivamo vas da se pridružite i upišete djecu na jednu ili više radionica.

Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

7690-533308c5f83a73a5b9effdc8caffa4afcc

admin