Raspored radionica (13.6. – 17.6.)

CENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA

POZIV KORISNICIMA NA RADIONICE

Pozivamo naše korisnike i sve zainteresirane da u tjednu (13.6.2016. – 17.6.2016.) dođu na radionice u sklopu projekta “Centar za podršku mladima” prema sljedećim terminima:

PONEDJELJAK:

Glazbena radionica – 15.30 h

UTORAK:

Kreativna radionica – 17.00 h

Web radionica – 17.00 h

Komunikacijska radionica – 18.00 h

ČETVRTAK:

Klub mladih inicijatora – 18.00 h

Etička radionica – 19.00 h

 

Za dodatna pitanja, nejasnoće i/ili informacije možete se javiti na mail centarzapodrskumladima@gmail.com ili telefonski broj udruge: 035/495-690.

Untitled-1 Strukturni i investicijski fondovi ESF mspm Pozitiva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge “PREVENCIJA”.

admin